Statssekreteraren med speciellt ansvar

I söndags visades förvånansvärt nog den norska dokumentären ”Staden som offrades” i SVT. Filmen i sig visar inte något speciellt nytt när det kommer till händelserna i Srebrenica. Allt som finns i SVT:s vanliga rapportering om händelserna i forna Jugoslavien finns med: folkmord, 7000-10000 offer i Srebrenica (oftast använder man dock siffran 8000), Karadzics tal i parlamentet som har klippts så att det verkar som att han hotar de bosniska muslimerna (se gärna hela talet i dålig kvalitet men transkriptet finns på engelska i beskrivningen), översättningar som tonar ner uttalanden och liknande ”finter” som tonar ner den bosnienmuslimska extremismen… Ändå har filmen utlöst en lavin av hatiska reaktioner, inte minst av bosnienmuslimerna i Sverige och inte minst av ”statssekreteraren med ansvar för integration-, diskriminerings- och MR-frågor som skriver i egenskap av folkpartist” – Jasenko Selimovic.

Vad är det då som skiljer denna skildring av kriget i Bosnien och Hercegovina från SVT:s vanliga rapportering om detta krig? Jo, förutom de vanliga ingredienserna har man lagt till en – serbiska offer. Dessa ovärdiga offer som SVT har undvikit att nämna mer än kanske ett par gånger på de 20 år som har gått sedan kriget i forna Jugoslavien utbröt.

Då börjar man undra varför denne ansvarige för integration-, diskriminerings- och MR-frågor (men som skriver i egenskap av folkpartist) blir förbannad på en dokumentärfilm som nämner krigsoffer som tillhör en viss folkgrupp? Luktar inte det rasism här? Men innan jag anklagar någon, låt oss ta en titt på vilka argument mannen som skriver i egenskap av folkpartist (men som egentligen ansvarar för integration-, diskriminerings- och MR-frågor) lägger fram?

1) De som har gjort filmen är konspirationsteoretiker.
Ja, kanske det. Men i stället för att stämpla alla som inte delar ens egna åsikter och i stället för att återigen läsa upp ramsan som vi alla har lärt oss utantill så kanske statssekreteraren (som skriver i egenskap av folkpartist) kan försöka att bemöta dessa konspirationsteorier med fakta och visa att konspirationsteoretikern bara pratar trams.

2) Enligt filmarna är den bosnienserbiske krigsförbrytaren Ratko Mladic en reko kille som försöker hitta en lösning på ”en osäker och allvarlig säkerhetssituation” i Srebrenica men lyckas inte eftersom muslimerna är så förbannat klumpiga att de inte ens vet vad de vill.
Reko kille eller ej, så är Mladic endast misstänkt att ha sig gjort skyldig till krigsförbrytelser och ska tills domen har fallit betraktas som oskyldig. Detta är grunden för ett opartiskt och rättvist rättsväsende. Just sådana här påtryckningar av diverse statssekreterare med speciellt ansvar och andra intresseparter har lett till Haagtribunalens partiskhet. Låt domstolarna döma och ägna dig åt människorättsfrågor (bl.a. rätten till rättvis rättegång och rätten att betraktas som oskyldig tills motsatsen bevisats i domstol).

3) Vi får lära oss i filmen att i det bosniska kriget fanns två sidor: ”den bosniska sidan (som) hade Nato:s jaktflygplan (!) och den holländska FN -styrkan (!) på 450 man förutom 5 500 soldater under befäl av Oric” och på andra sidan Mladic med bara ”4 stridsvagnar och 400 soldater”. Om någon inte uppfattade detta är det värt att upprepa: FN krigade alltså på den bosniska sidan, enligt filmarna.
Nu måste jag fråga statssekreteraren med ansvar för integration-, diskriminerings- och MR-frågor som skriver i egenskap av folkpartist: är du trög eller försöker du bara förvränga det som har sagts i filmen så att det passar din argumentation bättre?

4) Mest allvarligt är ändå förnekelsen av folkmord som filmarna gör sig skyldiga till. I början av filmen talar man om folkmordet men sedan glider bilden över till att det som hände egentligen var en ”krigsförbrytelse” föranlett av att muslimerna dödade folk i omkringliggande byar.
Folkpartisten med speciellt ansvar som statssekreterare förnekar inte att det talas om folkmord i filmen. Men så fort ”bilden glider över” på det som har hänt innan serbernas intåg i Srebrenica (dvs. tiden då serberna slaktades av bosnienmuslimska styrkor) då omvandlas filmskaparna plötsligt till folkmordsförnekare. Hmmm… Om jag inte vetat bättre så hade jag trott att det herr statssekreterare menar är att hela folkmordsmyten i Srebrenica bygger på att man inte får nämna serbiska offer i kringliggande byar. Nu är jag inte så naiv utan jag tror att bosnienserbernas lidande aldrig kan jämställas med bosnienmuslimernas lidande. Var det bl.a. diskriminerings- och MR frågor som denne folkpartist ansvarade för?

5) Offren som sköts var enligt filmarna ”en blandning av militärer och civila” och en källa i filmen får göra bedömningen att ”i rättvisans namn liknade det mest en konventionell militär operation”. Med andra ord handlade inte Srebrenica om planerat folkmord utan om ett misstag i en vanlig militär operation. Att den bilden på de flesta punkter strider mot det som Haag-tribunalen detaljerat har kartlagt (se bland annat domen mot bosnienserbiska general-majoren Krstic, Case No: IT-98-33-T) och till och med mot erkännandena av dem som avrättade dessa människor (Erdemovic, Case No, IT-96-22-T) verkar inte spela någon roll för filmarna.
Äntligen kommer vi till ett riktigt argument som inte enbart baserar sig på stämpling. Till att börja med så ser jag inte vad som är så problematiskt med formuleringen ”en blandning av militärer och civila”? Ser man SVT:s inslag i Aktuellt om Mladics gripande så syns klart och tydligt att de sårade männen som flyr från Srebrenica tillsammans med civila är – hör och häpna – BEVÄPNADE! (Ett dramatiskt ”AAAAAAHHHHH!” följt av en ännu mer dramatisk paus…) Aktuelltisnlaget kan ni se nedan. (Motargumentet fortsätter i nästa stycke)

Jag kommer inte gå in i några djupare diskussioner huruvida man ska ta Haagtribunalens dom för ett av de tio budorden eller ej, utan bara be den intresserade läsaren att läsa artikeln Forskare: Folkmordsdomen mot Krstić ”hänsynslös bluff” och boken SREBRENICA: THE STAR WITNESS av Germinal Civkov. Dessutom vill jag be läsaren att under läsningen av dessa källor ha i åtanke att de serbiska offren under kriget i Bosnien och Hercegovina jämfört med totala antalet offer utgör lika stor andel som den serbiska befolkningen i BiH jämfört med totala antalet invånare (dvs c:a 30%). Dock är 96,8% av alla dömda i krigsförbrytartribunalen för forna Jugoslavien i Haag serber.

6) …filmen upprepar all den mörkaste nationalistiska propaganda som Milosevic försökte sprida.
Mig är det inte bekant att Milosevic snackade om folkmord i Srebrenica. Jag är nästan helt säker på att han innan sin död försökte motbevisa anklagelserna. Förresten, Milosevic dog oskyldig i rättslig mening.

Men, när vi väl pratar om Milosevic och propaganda så vill jag konstatera att propagandametoder inte är främmande för denne folkpartist på speciellt uppdrag. Nämligen, på sin blogg skriver han följande:

När jag var liten levde jag i ett land där fyra stora världsreligioner samexisterade relativt väl. Toleransen förhandlades dagligen och kom till konkret utryck varje eftermiddag då de religiösa i sina kyrkor, moskéer och synagogor dämpade sången för att inte störa varandra. Sedan kom Milosevic som tyckte att hotet mot landet kom från islam.

Nu skulle jag vilja be statssekreterarfolkpartisten (eller någon annan för den delen… vem som helst) att upplysa mig och hitta ett enda uttalande där Milosevic uttalat sig negativt om Islam eller bosnienmuslimer, eller visat intolerans för den delen. Ett enda uttalande!

Det som är mig bekant är att de som tyckte att hotet mot landet kom från islam var de ca 60 domare i Sarajevo, samtliga muslimer, som 1983 (alltså innan någon kände till Slobodan Milosevic) dömde Alija Izetbegovic m.fl. för samhällsomstörtande verksamhet med utgångspunkt i radikalislamistiska idéer. Dessa domare, som alltså konstaterade att hotet mot landet kom från islam, kom från den muslimska medelklassen i Sarajevo. Selimovic är direkt ursprungen ur den klassen och nu utger han sig för att vara muslimernas försvarare.

7) Det är mycket oroväckande att SVT valde att visa denna film. SVT ska inte vara kanal för förnekelse av ett folkmord som har noggrant kartlagts av Haag-tribunalen. Att SVT inte ens ordnade en klargörande debatt efteråt är ännu mer besvärande. Den ansvarige utgivaren på SVT bör svara på varför.
Jag vill rekommendera statssekreteraren med speciellt ansvar att läsa Vad är public service? där det står bl.a.:

På senare tid har SVT använt uttrycket ”fri television” för att förklara ”public service”. Med fri menar vi inte gratis utan fri från inflytande från politiska och kommersiella krafter.”

Både som statssekreterare och folkpartist utgör denna man en politisk kraft som försöker påverka SVT:s arbete så att det som visas i SVT ligger i linje med hans övertygelser och hans egna intressen. Herr statssekreterare med ansvar för integration-, diskriminerings- och MR-frågor som skriver i egenskap av folkpartist, gör inte det är du snäll.

Hur som helst, vad går statssekreterarens (jag måste nämna att det är med ansvar för integration-, diskriminerings- och MR-frågor men som skriver i egenskap av folkpartist) argumentation mot SVT:s visning av denna dokumentär ut på? Ja, han visar förvånansvärd brist på empati gentemot de serbiska offren. Hans extremism går till den grad att han helst skulle vilja filtrera bort alla inslag om de serbiska offrens lidande. Och de enda argumenten han kan förlita sig på är stämpla, stämpla, stämpla. Vem fan har låtit denna människa ansvara för integrations-, diskriminerings- och MR-frågor?

Annonser

9 kommentarer on “Statssekreteraren med speciellt ansvar”

 1. stefan skriver:

  Intressant att se även andra sidan av myntet. Tycker att SVT borde visa liknande dokumentärer oftare.

  Kul också att du bryter ner Jasenkos artikel och visar att den egentligen är tom på argument. Själv har jag inte märkt det.

  • buetrabant skriver:

   Stefan, denna dokumentär (även fast den är mycket mer balanserad än SVT:s övriga rapportering om forna Jugoslavien) är långt ifrån objektiv. Exempelvis översätter man:

   ”More than 1300 serbian civilians butchered by muslim forces under Naser Oric”

   med

   ”1300 serbiska civila mördades av Naser Orics bosnienmuslimska styrkor”.

   Varje kotte som har läst engelska på grundskolenivå förstår att ”mördade” inte är korrekt översättning av ”butchered”. För att inte ta upp ”misstag” i översättningar av bosnienmuslimernas uttalanden eller grafittimålningar.

   Dock är detta en klar förbättring jämfört med vad vi tidigare sett på SVT.

 2. Boris skriver:

  Den norska dokumentärfilmen representerar ingalunda den andra sidan av myntet (som aldrig fått komma till tals), även om den undergräver den orwellska mytologin kring Srebrenica på en emotionell nivå.

 3. Vanja skriver:

  SVT visar under inga som helst omständigheter ”den andra sidan”. Tvärt om har man, som fler påpekat, medvetet använd felaktig (alltid mildare) översättning. I vissa fall har de dessutom, mycket subtilt (för svenska läsare, inte för ex ”jugoslaver”), påvisat vem som har ”rätten” till Bosnien & Hercegovina genom att medvetet benämna nationaliteter på felaktigt sätt.

  Trotts alla avsiktligt skriftliga lapsus är förvåningen fullständigt fraperande, för svenskserber då detta är en så distinkt differens mot den avgrundsdjupa sataniseringen av serber i ledande svenska medier, att STV visar dokumentören att min uppfattning är att, trots alla allvarliga fel, svenskserber bara är glada över att alla som bor i Sverige i alla fall får se en glimt av sanningen.

  Till Trabanistan: En fullkomligt lysande replik till ”statssekreteraren med ansvar för integration-, diskriminerings- och MR-frågor som skriver i egenskap av folkpartist” – Jasenko Selimovic.
  Ni detroniserar alla argument, som alla utom ett inte ens är sakliga argument, att detta borde tas in som repliksvar till Stadssekreteraren- med stort S.
  Ni känner väl till att Herr. Selimovic är extremt noggrann med sina titlar, som vissa medarbetare (men Jasenko hade inte sagt medarbetare utan ”personer som jag har under mig” mer än väl fått känna av då de råkat säga fel titel.

 4. […] i sin helhet från: https://trabantistan.wordpress.com/2011/09/01/statssekreteraren-med-speciellt-ansvar/ Share this:TwitterFacebookLike this:GillaBli först att gilla denna post. « Fördjupning […]

 5. […] på Herrens vrede. Alla de söta frukterna har på en natt blivit giftiga och serveras nu av bl.a. ”statssekreterare med ansvar för integration-, diskriminerings- och MR-frågor som skriver i … (i denna berättelse spelar han även rollen som Herrens sändebud). I ett försök att söka sig […]

 6. A skriver:

  Intressant blogginlägg. Jag gillar resonemanget om att herr statssekreterare tonar ned ena sidans offer. Det är inte lämpligt när man har ett sådant speciellt ansvar.

  Det går att se hela dokumentären här: http://svtplay.se/v/2508609/dokument_utifran/staden_som_offrades

 7. […] SVT den senaste veckan varit i blåsväder och fått ta emot påhopp av bl.a. en statssekreterare med speciellt ansvar är det jätteviktigt att stödja SVT nu när de har visat god vilja att lämna plats åt även […]


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s