Два питања ”преговарачима” из Брисела

Прво питање:

У члану 142 Устава Републике Србије стоји између осталог и следеће:

”Судска власт је јединствена на територији Републике Србије.

Судови су самостални и независни у свом раду и суде на основу Устава, закона и других општих аката, када је то предвиђено законом, општеприхваћених правила међународног права и потврђених међународних уговора.”

У тачки 10. бриселског ”споразума” стоји између осталог: Läs hela inlägget här »

Annonser